Rise Online World MMORPG Oyunlar Pubg Mobile UC Knight Online Bigpoint Metin2 Valorant Points (VP) Knight Unity League Of Legends Steam Free Fire Diamonds Razer Gold Albion Online - Silver Zula Altın Tinder Fortnite V-Bucks Combat Arms Netflix Exxen Xbox Live BluTV Üyelik GameForge Fetih Altın Çağ PlayStation Gift Cards Aeria Games Google Play Spotify Diablo 4 Xbox Live Bakiye S Sport Üyelik Gmrgame Revolution Super SUS Golden Star Joygame Oyunları Metin2 PvP Serverlar Legend Online Pointblank Blizzard Oyunları Webzen Wcoin Amazon Hediye Kartı Türkiye (TR) PlayStation Gift Card Razer Gold TL Combat Arms: Reloaded GC Fifa 20 Fifa Points Xbox Pubg Mobile Lite BC Apex Legends Mobile Syndicate Gold VIP Baloot Diablo Immortal Eternal Orbs Pasha Fencer Elmas Legends of Runeterra Lora Enuygun Legends of Runeterra PUDDING Pay (NetEase Games), Rules Of Survival SCARF TOD Enlisted Gold Aion: Legions of War AkınGaming Amazon Gift Cards Apex Legends Arc Games Assassin's Creed Serisi Battle of Kings Gold BattleField Battlefield 2042 Blade and Soul - NCoin Blizzard Bombom Kupon Boxing Star Cabal Online Call Of Duty Serisi Combat Arms: the Classic GC Crossfire (Z8 Games) Crunchyroll CypherWAR Dead by Daylight Mobile Diablo 4 Oyuncu Pazarı Düşyeri TV Paketleri eBay Gift Card Elex Oyunları Epic Games EST Games Eudemons Online TQ Point Far Cry Series Fifa 19 Fifa 20 Fifa Points PC Fifa 20 Fifa Points PS4 Fizy Premium Fortnite Battle Royale G2A Gift Card Gaijin Entertainment Game of Sultans Gamyun Fıstık V2 Guild Wars Guild Wars 2 Gem Card Habbo - Credits Hi-rez Studios Honor Of Kings Imperia Online IMVU Karma Koin KOPK Kumu Coins LegacyKO Lineage II NCoin Lokum Games LoL Teamfight Tactics MeetU - Coins Microsoft Mint Card MykoZONE Mynet NCSOFT NetDragon Netmarble Nfinity Games Nimo TV Elmas Top-Up Nintendo Oasis Games OldSchoolKo Openbucks Gift Card Path Of Exile (PoE) Coin Pazarı Pirate Storm: Death or Glory PK XD PlayMYKO Popmundo R2Games RigorZ Rising Cities Rockstar Games Skyrama Snail Games Spotify The Elder Scrolls The Great Heist Total Battle Total Battle Oyuncu Pazarı Tv Plus Premium & Üyelik Webzen World War 3 WTFast Z8 Games Zoomumba The Lord of the Rings: Rise to War
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı/Üye, işbu “Klasgame Kullanıcı Sözleşmesi”ni Web Sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve Web Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni dahil tüm hukuki metinleri okuduğunu ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kişisel Veri: Web Sitesi’ne üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda PİNARA TECHNOLOGY LTD’ne sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile Web Sitesi’ne sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgiyi;


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;


Kullanıcı/Üye: PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından talep edilen bilgileri kendi rızasıyla eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşmeyi kabul ederek Web Sitesi’ne üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi’ne giriş yapabilen, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kullanıcı, oyuncu da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişi/kişileri ifade etmektedir.


Sözleşme: PİNARA TECHNOLOGY LTD Kullanıcı Sözleşmesi


Web Sitesi: www.klasgame.com


1. GENEL


www.klasgame.com tarafından Kullanıcı/Üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların tamamı bizatihi ve münhasıran PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin mülkiyetindedir. PİNARA TECHNOLOGY LTD bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkına haizdir. PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin Web Sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Kullanıcı/Üyelerin PİNARA TECHNOLOGY LTD’ne karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.


Kullanıcı/Üye veya Web Sitesi ziyaretçileri PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan ürünlerin ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı/Üye ve/veya Web Sitesi ziyaretçilerinin bu Sözleşme’nin yanı sıra PİNARA TECHNOLOGY LTD gizlilik ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, Web Sitesi’ne kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgileri kendi rızasıyla PİNARA TECHNOLOGY LTD’ne sağladığını, işbu bilgilerin doğru olduğunu, PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesini kabul ettiğini ve böylece mezkur kişiler PİNARA TECHNOLOGY LTD hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette PİNARA TECHNOLOGY LTD‘ne rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler. Üye, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Web Sitesi’ne giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme ve Aydınlatma Metni çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder. Aynı şekilde Üye, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin PİNARA TECHNOLOGY LTD ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için PİNARA TECHNOLOGY LTD veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. PİNARA TECHNOLOGY LTD, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme ve Aydınlatma Metni çerçevesinde Üye’ye ait her türlü bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir, saklayabilir ve sair şekillerde İşleyebilir. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde PİNARA TECHNOLOGY LTD Kullanıcı/Üye’nin veya Web Sitesi ziyaretçilerinin bu hizmetlere erişimini Web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkına haizdir. PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı/Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda PİNARA TECHNOLOGY LTD üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcı/Üye’nin zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı/Üye tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı/Üye’ye aittir.


Kullanıcı/Üye PİNARA TECHNOLOGY LTD hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak PİNARA TECHNOLOGY LTD aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz.


Kullanıcı/Üye, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından sorumludur. Bu hususta Klasgame’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Kullanıcı/Üye PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmet veya ürünler dâhilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler.


2. ŞARTLAR


PİNARA TECHNOLOGY LTD veya PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.


PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı/Üye’nin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı/Üye’nin yükümlülüğündedir. Bu hususta PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcı/Üye’den kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı/Üye’nin sorumluluğundadır. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı/Üye’nin PİNARA TECHNOLOGY LTD hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcı/Üye’nın PİNARA TECHNOLOGY LTD nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde PİNARA TECHNOLOGY LTD’ne karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı/Üye’nin PİNARA TECHNOLOGY LTD nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan PİNARA TECHNOLOGY LTD sorumlu tutulamaz. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili Kullanıcı/Üye hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup, bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkına haiz değildir.


PİNARA TECHNOLOGY LTD’nin sitede yer alan fiyatlarda bulunabilecek olan tipografik hatalardan dolayı Klasgame’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, güvenliği, yasal olup olmadığı konusunda PİNARA TECHNOLOGY LTD Anonim Şirketi herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


Kullanıcı/Üye ürünün fiyatını siteden görmüş ve ücretini yatırmış ve siteye ödeme bildirimi yapmış olsa da almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatların geçerli olacağını kabul etmektedir.


Site içerisinde ürün fiyatlarının farklılık göstermesi halinde en yüksek fiyat geçerli olacaktır.


Kullanıcı/Üye, Site üzerinden başkaca web sitelerine, portallara link verilmesi halinde verilen bu linklerin amacının referans kolaylığı sağlamak olduğu, garanti niteliği taşımadığı alınacak olası hizmetle ilgili PİNARA TECHNOLOGY LTD Anonim Şirketinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


Ödemelerde Kullanıcı/Üye’nin yazacağı açıklamalar sayesinde ödemeler hesaplara işlenir. Kullanıcı/Üye açıklamaların eksik/yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlardan PİNARA TECHNOLOGY LTD Anonim Şirketinin sorumluluğunun bulunmayacağını; bununla birlikte ödemelerin yalnızca şahsi hesaba yapılabileceğini ve hesap numaralarının doğruluğundan yalnızca kullanıcının sorumluluğunun bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


Kullanıcı/Üye cayma hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında Kullanıcı/Üye PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı/Üye’nin yarattığı ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. PİNARA TECHNOLOGY LTD söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, Kullanıcı/Üye varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup, bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı/Üye bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. PİNARA TECHNOLOGY LTD ile Kullanıcı/Üye arasında PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde KKTC Mahkemeleri yetkilidir.


Veri Paylaşımı Kullanıcı/Üye, işbu Sözleşme’yi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme ve Aydınlatma Metnini kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek, Web Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, hakim şirketimiz ve onun doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bizimle iş ilişkisi içinde olan veya proje ortağı olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak PİNARA TECHNOLOGY LTD ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.


Kullanıcı/Üye, kendi rızasıyla paylaştığı verilerinin, çeşitli avantajların ve yeni ürünler/hizmetlerin sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket, promosyonlar, kampanyalar ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanılmasına ve işlenebilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Web Sitesi, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği Kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Web Sitesi müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla PİNARA TECHNOLOGY LTD iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.


Kullanıcı/Üye sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı/Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı/Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


Ödeme sayfasında istenen Kullanıcı/Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, Web Sitesi’nden alışveriş yapan Kullanıcı/Üye’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Web Sitesi veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Web Sitesi ara yüzü üzerinden Kullanıcı/Üye banka ve bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları PİNARA TECHNOLOGY LTD’ne aittir.


Kullanıcı/Üye’ye ait tüm kredi kartı ve Kişisel Veriler, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlar sırasında herhangi bir şekilde bu bilgiler istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.


3. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME NOTU


Kullanıcıların/üyelerin, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup, bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alışverişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.


www.klasgame.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan PİNARA TECHNOLOGY LTD sorumlu değildir. PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve kabul ederler.


3. Şahıs veya Platformlarda yaşanan sorunlar nedeniyle teslimatın yapılamamasından veya gecikmesinden Klasgame sorumlu tutulamaz.


PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından sunulan . PİNARA TECHNOLOGY LTD hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkına haiz değildir.


PİNARA TECHNOLOGY LTD tarafından tüketici bazında talep edilmeyen faturalar toplu olarak faturalaştırılmaktadır. Tüketici tarafından talep edilmesi halinde, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan ve talep edilen satın alma işlemi için oluşturulacak fatura talep eden tüketiciye e-posta yoluyla en kısa süre içerisinde temin edilecektir.


4. İADE PROSEDÜRÜ


Siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Kullanıcı'ya bedel iadesine karar verilen durumlar ve ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:


a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü;


Alışveriş kredi kartı ile taksitli olarak yapılmışsa; tutar kaç taksit ile ödendiyse Banka Kullanıcı'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.


Klasgame bankaya iade tutarının tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Kullanıcı'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Kullanıcı'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Kullanıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Klasgame, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz.


Klasgame, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili ödemenin iadesini yapacak olup, Klasgame ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Kullanıcı'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Klasgame'in Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


Kullanılan ödeme araçlarının kullanım prensipleri gereğince, yatırılan paranın bir kısmının iadesi mümkün değildir. Kullanıcı yalnızca yatırmış olduğu tam miktar tutarında paranın iadesini talep edebilir. Yatırmış olduğu tutarın altında veya üstünde bir miktarda veya hesap içinde kalan bakiye tutarında iade talep edemez.


b) Havale/EFT Seçeneklerinde İade Prosedürü;


İade, Kullanıcı'dan banka hesap bilgileri istenerek, Kullanıcı'nın ödeme göndermiş olduğu banka hesabına havale/EFT şeklinde yapılacaktır.


Klasgame bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.


Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Klasgame, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz.


Klasgame, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili ödemenin iadesini yapacak olup, Klasgame ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Kullanıcı'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.


Kullanılan ödeme araçlarının kullanım prensipleri gereğince, yatırılan paranın bir kısmının iadesi (parça iade) mümkün değildir. Kullanıcı yalnızca yatırmış olduğu tam miktar tutarında paranın iadesini talep edebilir. Yatırmış olduğu tutarın altında veya üstünde bir miktarda veya hesap içinde kalan bakiye tutarda iade talep edemez.


c) İade Şartları;


Ödeme tarihinden itibaren 3 gün geçen ödemelerin iadesi yapılamamaktadır.

ATM'den kartsız işlem olarak yatırılan ödemelerin iadesi yapılamamaktadır.

Kredi kartı ve Banka kartı ile yapılan ödemelerin iadelerinin Kullanıcının hesabına geri yansıması 3-14 iş günü sürebilmektedir.

Banka havalesi ile yapılan ödemelerin Kullanıcının hesabına geri yansıması 3-5 iş günü sürebilmektedir.

Havale ve EFT ödemesine dair iade taleplerinde, iade işleminin devam edebilmesi için Kullanıcı mail adresine gelecek iade formunu doldurmalıdır.


5. SÖZLESMELERDE MEYDANA GELECEK DEGISIKLIKLER


Klasgame, onaylamış olduğunuz metinlerde dilediğinde değişiklik yapabilir ve maddeleri güncelleyebilir. Yapılan değişiklikleri www.klasgame.com da herkesin incelemesine açık bir şekilde görebilirsiniz.  Sözleşmedeki bu tarz değişiklik veya güncellemeler www.klasgame.com sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin geçerlilik kazandığı tarihten sonra siteyi kullanmanız halinde bu durum tüm değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


Yukarıya Git
  Kendi Renk Stilinizi Oluşturun!
  • Ekrana Sığdır
  • Ortala
  • Minimal

Aşağıdaki renk paletinden kendi tarzınızı oluşturun.