Yükleniyor...

PUBG Mobile UC MMORPG Oyunlar Knight Online Bigpoint Metin2 Valorant Points (VP) League Of Legends Steam Free Fire Diamonds Razer Gold Albion Online - Silver Apex Legends Zula Altın Tinder Fortnite V-Papel TeamSpeak Netflix Exxen Xbox Live BluTV Üyelik GameForge Fetih Altın Çağ PlayStation Gift Cards Aeria Games Google Play Spotify Digiturk Bein Connect Süper Lig S Sport Üyelik Joygame Oyunları Metin2 PvP Serverlar Legend Online Pointblank Black Desert Online Travian Games Blizzard Oyunları Instagram Asistanı - Insta Space Webzen Wcoin Amazon Hediye Kartı Türkiye (TR) PlayStation Gift Card Razer Gold TL Combat Arms: Reloaded GC Fifa 20 Fifa Points Xbox Pubg Mobile Lite BC Knights Mobile Cash STEAM OYUNLARI Pasha Fencer Legends of Runeterra Lora Enuygun Legends of Runeterra Lifeafter PUDDING Pay (NetEase Games) Rules Of Survival Aion: Legions of War AltarWar Amazon Gift Cards Arc Games Ardream Kingdom Ardream Online ArdreamCity ArdreamWAR Assassin's Creed Serisi BattleField Battlefield 2042 Blade and Soul - NCoin Bombom Kupon Cabal Online ChaosKO Combat Arms: the Classic GC CrescentKO Crossfire (Z8 Games) Crunchyroll Düşyeri TV Paketleri eBay Gift Card Elder Scrolls Online Elex Oyunları Epic Games EST Games Eudemons Online TQ Point Far Cry Series FearKO Fifa 19 Fifa 20 Fifa Points PC Fifa 20 Fifa Points PS4 Fifa Oyunları Fortnite Battle Royale G2A Gift Card Gaijin Entertainment Game of Sultans GamerArena Gamyun Fıstık Goodgame Studios Guild Wars Guild Wars2 Habbo - Credits Hi-rez Studios Homeko Arena HomekoRise HomekoWAR HomeMyKo Imperia Online IMVU Karma Koin Knight Electus Knight Of Empire KnightCraft Ko-Farm World KO4EVER KOPKWAR Koreko Kumu Coins LegacyKO Legends Empire Lineage II NCoin Lokum Games LoL Taktik Savaşları Looki Oyunları MeetU - Coins Microsoft Ürünleri Mint Card Myko Legend MykoWorld MykoZONE Mynet NCSOFT NetDragon Netmarble Nfinity Games Nimo TV Elmas Top-Up Nintendo Oasis Games Oldknightwar Onmyoji Arena Openbucks Gift Card Path Of Exile (PoE) Coin Pirate Storm: Death or Glory Popmundo R2Games RIFT Credit RigorZ Rise Online Rising Cities Rockstar Games RonarkWar Skyrama Snail Games Spotify Spotify Üyelik Talisman Online Teckcard The Great Heist Trion Worlds Webzen WTFast YataganOnline YıldızKO Z8 Games ZeusWar Zoomumba The Lord of the Rings: Rise to War
Üye olmadan hızlı ve güvenli alışveriş yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hemen sepetinize birkaç ürün ekleyin ve üyeliksiz alışverişin tadını çıkarın!
Kişisel Verilerin Korunmasi ve İşlenme Politikası

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME VE AYDINLATMA METNİ

1- İşbu kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi ve aydınlatıcı bilgi metni,
Epinsepeti Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi(bundan sonra “Klasgame” olarak anılacaktır) ile www.klasgame.com sitesi üzerinden (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcılar arasında tanzim edilmiştir. İşbu sözleşme ve aydınlatma metni, -üyelik tarihine bakılmaksızın- üyelik ve kullanım sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

2- Klasgame, T.C Anayasası, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu kapsamında uymak zorunda olduğu ve diğer kanunlarda da yer alan hükümler doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

3- Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir. 

4- Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini Klasgame’e iletmeleri durumunda talepler kanunun aradığı azami süreyi geçirmemek kaydıyla en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klasgame tarafından ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahipleri;

+kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, + işlenmişse bilgi talep etme, + işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, + yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, + eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, + kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, + aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, + otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, + kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” sayılmıştır. Klasgame, bu kapsamda, Anayasa ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu bağlamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Klasgame’in kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan kullanım sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan tüm kullanıcılar aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik, Klasgame, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermektedir ve aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

+ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, + Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi, + Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

7- Klasgame, çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hükümlere aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve amacı dışında kullanamazlar.

Klasgame, işlenen kişisel verilerin işbu metinde belirtilmeyen ve/veya kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine bildirir.

8-Klasgame, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

9-Klasgame, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

10-Klasgame, yasalara uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta olan ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

11-Klasgame, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

12- Kişisel verilerin korunması Anayasada düzenlenmiş bir haktır. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. Klasgame, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, üyelik ve kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair sözleşme ve aydınlatıcı bilgi metnini okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı bu doğrultuda kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikayet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılmaktadır.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Fiili imkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması, Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Hukuki Yükümlülük, Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Klasgame’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması hallerinde de kişisel veriler işlenebilmektedir.

13-Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. maddesinde, “özel nitelikli” veri olarak belirlenmiştir.

Klasgame tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla işlenmekte ve bu konuda yüksek hassasiyet gösterilmektedir.  

14- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak Klasgame kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya yasalara uygun olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme hakkına sahiptir.

15- Klasgame kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

16- Klasgame, akdetmiş kullanıcı sözleşmesi ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 8. ve 9. maddelerinin amaçları doğrultusunda, işbu maddede yer alan aşağıdaki hususlara uygun davranacağını beyan etmektedir.

A- Klasgame ile aranızdaki ilişki kapsamında temin edilebilecek ve gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ve evleviyetle Gizli Bilgi olarak kabul edilmektedir.

B- Klasgame, başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yetkili kurum, kuruluş ve yargı makamları tarafından söz konusu bilgilerin istenmesi halinde bu bilgilerin paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olduğu, bu nedenle paylaşılmasının hukuki bir gereklilik olduğu ve bu sebeple meydana gelebilecek zararlardan Klasgame’in sorumlu tutulamayacağı işbu sözleşmelerin taraflarınca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.     

C- Klasgame’e aktarılmış olan Kişisel Veriler’in ait olduğu Veri Sahipleri’ne karşı Kanun kapsamındaki gerekli aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kanuni haklar ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla veri aktarımına dair sorumluluk Klasgame’e aittir.

Ancak kullanıcılara ait kişisel veriler; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetleri yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yapılan, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Klasgame, kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya yurtdışında bulunan dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilecektir. Kullanıcı tüm bu iş ve işlemlere açık rıza göstermiştir. Bu kapsamda yapılacak olan işlemler sebebi ile Klasgame’in sorumluluğuna gidilemez.

17- Kullanıcı, siteye üye olduğunda kullanıcı sözleşmesinin ve kişisel verilerin korunması, işlenmesine dair sözleşme ve aydınlatıcı metninin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18- Epinsepeti Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır


 

Yazılı başvurularda:

Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter Meridyen Kat:5, D:Ofis:512, Zeytinburnu/İstanbul

Posta Kodu: 34010

Elektronik posta yoluyla başvurularda: destek@klasgame.com

 
Yukarıya Git
 

Kendi Renk Stilinizi Oluşturun!

  • Ekrana Sığdır
  • Ortala
  • Minimal

Aşağıdaki renk paletinden kendi tarzınızı oluşturun.